CONCERT 4 YOU – Veiligheid & Privacy

Laatst bijgewerkt: 07-06-2018

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens Concert 4 You (verder genaamd “wij” of “Concert 4 You”) over je worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als je meer informatie wilt of vragen hebt, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via de gegevens in de paragraaf ‘Contact’ hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook uw toestemming.

PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jje van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 1. een ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen als die van koper jegens jou te voldoen bij het leveren van die dienst en, waar toegestaan, je op de hoogte te houden van andere events die je kunnen interesseren; en
 2. wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om uw ervaring te personaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring.

 

Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Welke informatie hebben we en hoe komen we er aan:

 • Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of verkoopt, verzamelen wij uw gegevens die, afhankelijk van de service die wij bieden, uw contact- en factuurgegevens kunnen bevatten.
 • Wanneer je onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar je vandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over je verstrekken.
 • Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op je af te stemmen. Als je liever niet wilt dat wij dit doen, raadpleeg dan de paragraaf ‘Uw Keuzes & Rechten’ hieronder.

Hoe we de informatie gebruiken en waarom:

Deze paragraaf legt uit hoe we uw informatie gebruiken en op basis van welke juridische grondslag we deze gebruiken.

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Wij gebruiken uw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij:

 • uw koop of verkoop kunnen verwerken
 • uw betaling kunnen verwerken, en
 • je te voorzien van klantenondersteuning.
 1. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te

passen.

 • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij uw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing

(zie paragraaf 3 hieronder).

 • Om je e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events.
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van anderen), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
 • Om de veiligheid van onze activiteiten te garanderen.

 

Met wie we je gegevens delen en waarom:

 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Als je tickets koopt of verkoopt via ons wederverkoopplatform, kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan de koper of verkoper (indien van toepassing) met het oog op de uitvoering van de bestelling – wat betekent dat je het ticket krijgt dat je hebt gekocht, of betaald wordt voor het ticket dat je hebt verkocht.
 • Derden die door je ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. kaartverzekering of merchandise) zodat zij uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Je Keuzes & Rechten

Je keuzes

Als je ons uw toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kan je accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij je sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.

Je rechten

Je hebt ook rechten over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons hebt, kan je dit ook doen door in te loggen en uw informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over je nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen kan je mail naar info@concert4you.nl, de rechten kunnen echter verschillen afhankelijk van de woonplaats en hierdoor niet altijd gehonoreerd kunnen worden.

Je Informatie Onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om je de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Tegelijkertijd, wanneer acts van wereldklasse op tournee zijn, kan uw informatie internationaal worden overgedragen om je een naadloze ervaring te bieden.

Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kan je contact met ons opnemen.

Contact met ons

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, kan je contact op nemen via info@concert4you.nl.

Er is ook de Autoriteit Persoonsgegevens, hoewel we je aanmoedigen om ons eerst te laten proberen je te helpen.

Laatst bijgewerkt: 07-06-2018